Är du less på när hård vind blåser rätt in i huset? På att folk kan se dig när du tvättar dina nedre delar i bidén? På att såväl stora som små djur letar rätt på vad de vill i skafferiet? Att myror har tagit över kattlådan? 
Nu introducerar vi "väggar"! De placeras hela vägen från taket och ända ner till golvet och fyller ut tomrummen mellan reglarna. Väggarna mot husets utsida förses med såväl "dörrar" (knappt en meter bred öppningsbar del av väggen som kan låsas), samt "fönster" (knappt en kvadratmeter stor del av väggen som förses med glas). Vid kallare klimat görs dessa väggar tjockare och fylls med isolering för att hålla kylan ute. Samma vägg monteras även mellan de olika rummen och förses med dörrar. Mot en extra kostnad och efter samtal med konsult kan även glasfria fönster fås mellan olika rum. Vi rekommenderar dock att hålla väggarna runt toaletten hela, med endast en dörr in, för ökad avskildhet, vilket nog uppskattas av de flesta. 
 
Nackdelen med att montera väggar är ju en klar försämring av åtkomlighet mellan rummen, samt utifrån, men vi anser att den nackdelen negeras av fördelarna - minskade utgifter för uppvärmning och mindre risk för stölder. Vill man dessutom vara ensam en stund räcker det, efter att väggar monterats, med att gå in i ett rum och stänga efter sig. Man behöver inte längre öppna golvluckan ner i källaren. 
 
Vad en komplett uppsättning väggar kostar beror på husets storlek, varför vi inte kan ge ett pris direkt. Kostnadsfria konsultationer är dock standard. Vi har även inom en snar framtid ett tiotal demonstrationshus placerade över hela landet. 
 
Hör av dig till Aktiebolaget V-MONT idag för en ny boupplevelse.