- Person med basker och palett 
- Minustecken tavla 
- Huvud med enfaldigt utseende och frågetecken omkring 
- Solstrålar 
- Minustecken man med svart kostym och slips med vita sockar och skjorta samt hatt och solglasögon 
- Ögats gråskalesyncell 
- Minustecken bokstaven V 
- Tvärslå över dörr 
- Bokstaven D 
- Och-tecken 
- Nötkreatur med två X-kromosomer 
- Bevakaren vid vishetens källa vid yggdrasil 
- Minustecken bokstaven I 
- Människa med pil mot apostlahästarna 
- Hornbeklätt djur med rektangulära pupiller 
- Minustecken I 
 
XXX XX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX