För läsare med kemiska svårigheter, problem med personkemin, ägare av "den lille kemisten" eller kemföretag, eller elever som tycker sig ha problem att hitta information och inte anser att det är hela världen om all information inte stämmer i en text eller uppsats, så kommer här en lista på de för tillfället kända grundämnena en icke uttömlig förteckning över vad de kan användas till. Informationen här används på eget bevåg, men lite spänning i livet har väl aldrig skadat? Nu åsyftas självklart sinnlig spänning och inte den sorts spänning som återfinns i elektriska ledningar och komponenter. De har absolut skadat. Lite ordvitseri såhär på måndagkvällen. 
 
1: Väte | H 
Användning: Explosiva områden. 
 
2: Helium |He 
Användning: Andas in för att få lustiga röster. 
 
3: Litium | Li 
Användning: Batterier och medicinering. 
 
4: Beryllium | Be 
Användning: Pasta. Främst kylpasta, men säkert även födopasta i nån avkrok i världen. 
 
5: Bor | B 
Användning: För att ta reda på var folk Bor. 
 
6: Kol | C 
Användning: Ja, vad kan det inte användas till? Du skulle till exempel inte läsa det här utan kol.  
 
7: Kväve | N 
Användning: Ammoniaktillverkning genom Haber-Boschprocessen. 
 
8: Syre | O 
Användning: Andas in för att inte dö. 
 
9: Fluor | F 
Användning: I diverse tandrelaterade produkter för att förhindra karies. 
 
10: Neon | Ne 
Användning: Fylls i lysrör för att få andra att veta vad din butik är av för slag. 
 
11: Natrium | Na 
Användning: Bra att ha i maten tillsammans med klor och jod. 
 
12: Magnesium | Mg 
Användning: När inte magneter räcker tar man fram magneser istället. Mycket starkare. 
 
13: Aluminium | Al 
Användning: Till allt nuförtiden. 
 
14: Kisel | Si 
Användning: Huvudkomponent i de flesta elektroniska komponenterna. Du har skitmånga i fickan varje dag. 
 
15: Fosfor | P 
Användning: Tändstickor och gödning. 
 
16: Svavel | S 
Användning: Som skydd mot trollen i fornstora dar. 
 
17: Klor | Cl 
Användning: Bakteriedödande medel i bassänger. Även kemiskt vapen i gasform. 
 
18: Argon | Ar 
Användning: Human avlivning av fågel inom födoindustrin. 
 
19: Kalium | K 
Användning: Gödning. Av grödor, inte folk. Eller jo, kanske folk också. 
 
20: Kalcium | Ca 
Användning: Vid framställning av vissa metaller eller betongframställning. 
 
21: Skandium | Sc 
Användning: Främst inom flygindustrin i legering med aluminium. 
 
22: Titan | Ti 
Användning: Oftast som titandioxid, vilket ger en kraftig vitfärg. 
 
23: Vanadin | V 
Användning: Elektroplätering på stål för rostskydd. Annars hade ett Vanhedenskämt också passat här. 
 
24: Krom | Cr 
Användning: Härdning och rostskydd av stål, eller bilprydnad. 
 
25: Mangan | Mn 
Användning: Som metylcyclopentadienyl-mangan-trikarbonyl minskar det knackning i motorer. 
 
26: Järn | Fe 
Användning: I tablettform vid järnbrist i blodet. Inget annat. 
 
27: Kobolt | Co 
Användning: Som aluminiumnickelkobolt återfinns det ofta i magneter till mikrofoner. 
 
28: Nickel | Ni 
Användning: Som aluminiumnickelkobolt återfinns det ofta i magneter till mikrofoner. 
 
29: Koppar | Cu 
Användning: Man kan smida många olika saker med koppar, till exempel kaffekoppar. 
 
30: Zink | Zn 
Användning: Minuspol i alkaliska batterier. 
 
31: Gallium | Ga 
Användning: Som utfyllnadsmaterial ifall man behöver operera bort gallan. 
 
32: Germanium | Ge 
Användning: Halvledarmaterial och linser i värmekameror. 
 
33: Arsenik | As 
Användning: Gift, det vet väl alla? 
 
34: Selen | Se 
Användning: Inom industriell radiografi är selen en möjlig gammakälla. 
 
35: Brom | Br 
Användning: För den som önskar djupa och svårläkta frätskador kan applicering av brom hjälpa. 
 
36: Krypton | Kr 
Användning: Hjälper till att hålla Stålmän borta. 
 
37: Rubidium | Ru 
Användning: Finns i oscillatorer av lite överkomligare pris. 
 
38: Strontium | Sr 
Användning: Inspirationskälla till "struntium" i Kalle Ankas värld. 
 
39: Yttrium | Y 
Användning: Komponent i bland annat bildskärmar och lysdioder. 
 
40: Zirkonium | Zr 
Användning: Vanligt kapslingsmaterial för uranbränsle i kärnreaktorer. 
 
41: Niob | Nb 
Användning: Finns i Parker Solar Probe i form av högströmskablage. 
 
42: Molybden | Mo 
Användning: Blandas med några procent i stål för högre styrka. 
 
43: Teknetium | Tc 
Användning: Överdosering har givit oss bl.a. The Prodigy, Daft Punk, David Guetta och Tiësto. 
 
44: Rutenium | Ru 
Användning: En viktig komponent i en solcellsvariant kallad Grätzel-cell. 
 
45: Rodium | Rh 
Användning: Exklusiv smyckesplätering eller katalytiska avgasrenare. 
 
46: Palladium | Pd 
Användning: I likhet med föregående talare används även palladium inom smycken och katalysatorer. 
 
47: Silver | Ag 
Användning: Döda vampyrer och varulvar. 
 
48: Kadmium | Cd 
Användning: I kontrollstavar för att lugna neutroner i kärnreaktorer. 
 
49: Indium | In 
Användning: Ingrediens i blyfria lödlod. 
 
50: Tenn | Sn 
Användning: Soldatgjutning, samt i undantagsfall lödtråd. 
 
51: Antimon | Sb 
Användning: Öka hårdheten i vissa legeringar. 
 
52: Tellur | Te 
Användning: Solcellsproduktion, samt nåt som kallades "CD-RW" en gång i tiden, vad nu det kan vara. 
 
53: Jod | I 
Användning: Köp jodberikat salt för att motverka struma - nu i en butik nära dig. 
 
54: Xenon | Xe 
Användning: Är en antagonist till N-metyl-d-aspartat-receptorer, mer behöver inte sägas. 
 
55: Cesium | Cs 
Användning: Ljuskänslig beläggning i fotoceller. 
 
56: Barium | Ba 
Användning: Kontrastmedel vid röntgenundersökningar. 
 
57: Lantan | La 
Användning: Gnistbildare i tänddon. 
 
58: Cerium | Ce 
Användning: TV-bildrör. När det var i ropet. 
 
59: Praseodym | Pr 
Användning: Legeringsbeståndsdel i flygplansmotorer. 
 
60: Neodym | Nd 
Användning: Färga glas blårött, samt magneter som är starkare än din pappa. 
 
61: Prometium | Pm 
Användning: Betastrålare vid radioaktiv tjockleksbestämning. 
 
62: Samarium | Sm 
Användning: Dopning av maser- och laserkristaller av kaliumfluorid. 
 
63: Europium | Eu 
Användning: Det ämne vi byggde Jupiters måne Europa av.  
 
64: Gadolinium | Gd 
Användning: Kontrastmedel vid MR-diagnostik. 
 
65: Terbium | Tb 
Användning: De klassiska tre L:en - laserteknik, lysrör och lågenergilampor. 
 
66: Dysprosium | Dy 
Användning: Dosimetrar för mätning av joniserande strålning. 
 
67: Holmium | Ho 
Användning: I glasförening som kalibrering av optiska spektrofotometrar. 
 
68: Erbium | Er 
Användning: Rosa färgämne i form av erbiumoxid. 
 
69: Tulium | Tm 
Användning: Förfalskningsskydd i Eurosedlar. 
 
70: Ytterbium | Yb 
Användning: Nästan som magnesium, fast annars. 
 
71: Lutetium | Lu 
Användning: Cancerbehandling. 
 
72: Hafnium | Hf 
Användning: Neutronabsorbent i kärnkraftverk. 
 
73: Tantal | Ta 
Användning: Tillverkning av världens bästa elektrolytkondensatorer. 
 
74: Volfram | W 
Användning: Elektroder för TIG-svetsning. 
 
75: Rhenium | Re 
Användning: Tillsammans med platina som katalysatorer i fordon. 
 
76: Osmium | Os 
Användning: Metallhydridbatterielektroder - om det inte hade varit så dyrt! 
 
77: Iridium | Ir 
Användning: En tiondel av originalmetern i Paris. 
 
78: Platina | Pt 
Användning: Köps och säljs hit och dit omvartannat mest. 
 
79: Guld | Au 
Användning: Tandfasader av guld om man är amerikansk gangsterrappare. 
 
80: Kvicksilver | Hg 
Användning: Fortfarande populärt hos hattmakare som längtar efter den gamla goda tiden. 
 
81: Tallium | Tl 
Användning: Beståndsdel i fotoresistorer. 
 
82: Bly | Pb 
Användning: Ammunition. 
 
83: Vismut | Bi 
Användning: Som bly, fast inte giftigt, vilket är behändigt. 
 
84: Polonium | Po 
Användning: Förgiftning av Alexander Litvinenko. 
 
85: Astat | At 
Användning: Inte så värst mycket. Vilket är nog så bra. Det sprider bara lögner. 
 
86: Radon | Rn 
Användning: Kan eventuellt mildra autoimmuna sjukdomar. 
 
87: Francium | Fr 
Användning: Pålägg på franskbröd, det hörs ju på namnet. 
 
88: Radium | Ra 
Användning: I beryllium- eller borblandning produceras neutroner. 
 
89: Aktinium | Ac 
Användning: Hjälper modellering av havsvattnets vertikala blandning. 
 
90: Torium | Th 
Användning: Kanske nåt att ha istället för uran i kärnkraftverk? 
 
91: Protaktinium | Pa 
Användning: Totalt jävla värdelöst. 
 
92: Uran | U 
Användning: Många olika kärnor; kärnkraft, kärnvapen, kärnklyvning, kärnmjölk. 
 
93: Neptunium | Np 
Användning: Detektering av högenergineutroner. 
 
94: Plutonium | Pu 
Användning: Reaktorbränsle. 
 
95: Americium | Am 
Användning: Rökdetektorer av joniseringsvarianten. 
 
96: Curium | Cm 
Användning: Medicinsk strålningskälla. 
 
97: Berkelium | Bk 
Användning: Inget, utom inom forskning. 
 
98: Californium | Cf 
Användning: Alternativ neutronkälla vid strålning av vissa livmoders- och hjärncancersorter. 
 
99: Einsteinium | Es 
Användning: Liksom gamle bundsförvanten berkelium, endast inom forskning. 
 
100: Fermium | Fm 
Användning: Fermentering av gjutfermar. 
 
101: Mendelevium | Md 
Användning: Jag vet, men jag berättar inte. 
 
102: Nobelium | No 
Användning: Nobelmedaljerna består av 86% nobelium, 13% guld och 8% Elfride Jelinek. 
 
103: Lawrencium | Lr 
Användning: Smakar förvånansvärt gott tillsammans med svarta oliver. 
 
104: Rutherfordium | Rf 
Användning: Ger barr det där lila skimret vi så väl känner till. 
 
105: Dubnium | Db 
Användning: [Hitta på ett dubstep-skämt innan sändning till tryckeriet] 
 
106: Seaborgium | Sg 
Användning: Rom byggdes på en dag av seaborgium. 
 
107: Bohrium | Bh 
Användning: Bh... hihihi. 
 
108: Hassium | Hs 
Användning: Plektrum, främst för band inom math core-genren. 
 
109: Meitnerium | Mt 
Användning: Ökar kraftigt förbränningen av rökelse som tänds längs leylinjer. 
 
110: Darmstadtium | Ds 
Användning: Den gröna färgen på tyska polisens bilar och uniformer. 
 
111: Röntgenium | Rg 
Användning: Gör genomskinliga ytor ogenomskinliga. 
 
112: Copernicium | Cn 
Användning: Luktsalt för fyrfota djur. 
 
113: Nihonium | Nh 
Användning: Som spelkulor på skolrasterna på vårkanten. 
 
114: Flerovium | Fl 
Användning: Som sin upptäckare - helt utan mål och mening. 
 
115: Moskovium | Mc 
Användning: Underlättar inlärningen av ryska. 
 
116: Livermorium | Lv 
Användning: Tillsats i nagellack i brist på användningsområden. 
 
117: Teness | Ts 
Användning: Sinnesförhöjande vid rökning av fredspipa. 
 
118: Oganesson | Og 
Användning: Samma som neon men 11,8 gånger bättre.