En dag, för alls inte längesen 🎡 🤸 💃 🏼 🚁 🚱 🦋 😻 🍲 🛐 🔶 ✂ 🏮 🕟 😐 💪 👙 🏛 💥 🛥 📰 ↖ 👊 🌋 👖 🕴 🏼 👮 😜 🏃 🎆 📢 🔙 🍺 ✊ 👋 🥂 🌎 ☮ 🔣 🈳 🌺 🤙 🚶 👌 👜 🔈 🌒 🥀 👏 💪 💆 🤶 🙊 💭 🗽 🎁 😇 🙇 ✍ 🎂 🏾 💡 💅 ‍ 💂 👐 🎢 🏀 👼 🎄 👀 🕺 💁 🖼 👂 🤽 ⛩ 🥅 mesozoiska 📱 🚩 🏼 🙌 👳 🙏 🍮 🏼 👍 ⛪ 🤹 ♈ 🌝 🐶 🤛 👚 ⌛ 🤞 👕 💪 🌐 🏌 🎥 🕉 🚧 📺 🔼 🔘 🤝 🚶 🙍 🐄 ☝ 🤝 🕵 🚶 🤤 🏰 🥈 🏹 👃 🕺 👸 🙏 👉 🌙 📽 ⏩ 💠 🤺 ☝ 🌸 👰 👩 👐 👩 🏽 👂 👘 👷 ⏲ 🚌 🤵 🤷 👨 🍾 🚠 📯 👣 💑 🙇 🚖 🌀 och kom aldrig mer hem. 
Slut.