Det enda man bör 
Är tuta och kör 
Om folket förstör 
Helt utan gehör 
För går man och dör 
Finns ingen som stör 
Och vad du än hör 
Så gör det du gör 
Kanske bli desertör 
Om än du är mör 
Och känner dig skör 
Och sålt allt ditt smör