Skall det verkligen få gå till på det här viset? Efter att ha läst helgbilagan kan jag inte annat än förfasas över hur vissa får hållas, utan någon som helst rim eller reson. Jag förutsätter att jag inte är ensam i min åsikt om att sådana här tilltag skall slås ner på? Sådana fasoner skall för bövelen inte få fortgå utan protester, men varken måndagens eller tisdagens exemplar innehöll något som överhuvudtaget visade på minsta lilla ånger eller skam. 
Det är ju för hemskt hur det hålls på nuförtiden. Att man som vanlig normal medmänniska ska utsättas för detta går bortom mitt förstånd. Är verkligen vi i samhället så blasé att förehavanden som det här ses mellan fingarna med? Finns det ingen som känner sig manad att ta ansvaret i fall som detta? 
Det kan ju inte bara vara jag som förfasas över sådana frapperande tilltag, men det är uppenbarligen ingen annan som gör slag i saken utan bara går med handen knuten i byxfickan. Upprörd blir man. Upprörd! 
 
Se till att något görs åt saken! 
 
Vänligen 
Kamrer Evert Bergman